Kansen krijg je niet die pak je !

photoWelkom bij Isenborghs Management & Advies

Een adviesbureau  specifiek voor de(poeder) coating/oppervlakte behandelingsbranche dat kan voorzien in  interim management en verbeter adviezen op maat . Aan de hand van de door de klant aangeboden coating of procesmatige problematieken wordt er door mij gezocht naar een duurzame oplossing. Deze oplossing leidt meestal niet alleen tot verbetering, maar biedt maar ook een stabiel en rendabel procedé en zoeken we naar mogelijkheden om meer rendement te genereren!

Wil je met je onderneming vooruit? Pik je ons Advies op maat eruit!

Contact info

photo Martijn Isenborghs Tel: 06-37606491 E-mail: info@misma.nl KVK nr: 63204053 BANK :NL19 ABNA 0606 7196 01

“Every mountain top is within reach if you just keep climbing.”

— Richard James Molloy